2017

Bitter Harvest (2017)
7.4

Bitter Harvest (2017)

2017
Get Out (2017)
6.2

Get Out (2017)

2017
XX (2017)
6.1

XX (2017)

2017
Everybody Loves Somebody (2017)
6.4

Everybody Loves Somebody (2017)

2017
Logan (2017)
9.6

Logan (2017)

2017
Fist Fight (2017)
N/A

Fist Fight (2017)

2017
Fifty Shades Darker (2017)
4.5

Fifty Shades Darker (2017)

2017
John Wick: Chapter 2 (2017)
9.0

John Wick: Chapter 2 (2017)

2017
The Lego Batman Movie (2017)
8.1

The Lego Batman Movie (2017)

2017
Rings (2017)
5.1

Rings (2017)

2017
The Space Between Us (2017)
7.0

The Space Between Us (2017)

2017
A Dog’s Purpose (2017)
3.3

A Dog’s Purpose (2017)

2017
Kung-Fu Yoga (2017)
7.5

Kung-Fu Yoga (2017)

2017
Bad Kids of Crestview Academy (2017)
4.5

Bad Kids of Crestview Academy (2017)

2017
xXx: Return of Xander Cage (2017)
5.7

xXx: Return of Xander Cage (2017)

2017
The Bye Bye Man (2017)
3.6

The Bye Bye Man (2017)

2017
Sleepless (2017)
5.6

Sleepless (2017)

2017